Monday, January 22, 2018

Desakralisasi Masjid dan Tanggung Jawab Sosial

Tempat ibadah atau biasa disebut dengan rumah ibadah merupakan suatu tempat yang dijadikan oleh penganut umat agama atau keperceyaan tertentu untuk melakukan ritual penyembahan kepada yang diyakini....

BACA LAINNYA